Alexander Fäldtman

Jag vill lära mig hur kåren tar beslut för att bli bättre på mitt uppdrag i socionomsektionen

©2019 by Samhällsvetarkåren created with Wix.com